Obchodné podmienky (beautyandrelax.sk)

1.       Úvodné ustanovenia

I.         Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Ing. Ján Kurtulík, so sídlom v Námestove, Janka Kráľa 688/3, PSČ 029 01, IČO: 52736717, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.beautyandrelax.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

II.       K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.

III.     Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru uskutočnenú v našej kamennej predajni.

2.       Uzavretie kúpnej zmluvy

I.         Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu alebo osobne v niektorej z našich predajní.

II.       V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 21 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.

III.     Tovar dodávame iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.

3.       Odstúpenie bez udania dôvodu

I.         Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.

II.       Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@beautyandrelax.sk alebo na tel. čísle +421 951 416 146.

III.    Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.

IV.     Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Ing. Ján Kurtulík, Janka Kráľa 688/3, 029 01 Námestovo, alebo nám ich osobne doručte do našej predajne na adrese Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.

V.       Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate parfum aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali). Ďalej vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou).

VI.      Nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade využitia služby darčekového balenia – táto možnosť sa vzťahuje iba na produkty, nie samotné na darčekové balenie.

4.       Reklamácia

I.         Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.

II.       Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovare.

III.     Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).

IV.     Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@beautyandrelax.sk alebo na tel. čísle +421 951 416 146. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Ing. Ján Kurtulík, Janka Kráľa 688/3, 029 01 Námestovo spolu s vyplneným reklamačným formulárom. Tovar môžete ďalej reklamovať aj v našej predajni. Nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.

V.       O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

VI.     O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

VII.    Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

5.       Spôsob platby a dodania

I.         Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.

II.       Aktuálne ponúkané spôsoby platieb a dodania spolu s ich cenami nájdete na našom webe.

III.     Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.

6.       Ďalšie informácie

I.         Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

7.       Všeobecné informácie

I.         Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

II.       Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov, je SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online.

III.     Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.

IV.     Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Daňový doklad môže predávajúci zaslať aj elektronicky v e-maile o expedícii zákazky. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

0
Tvoj Košík
  • No products in the cart.